Salutation Surname First Name Conference Year
Mr. RAO B 1974
Mr. RAMAMURTHY Ex.M.P. Koothapadayachy 1974
Mr. FERNANDES Michael 1974
Mr. GUPTA Prem 1974
Mr. JAIN Sheo 1974
Mr. LUTHRA Ved 1974
Mr. MODY Minoo 1974
Mr. NATH Datuk 1974
Mr. PRASAD B 1974
Mr. REDDY S 1974
Mr. VIRMANI Vineet 1980
Mr. DAS Benoyendra 1980
Mr. DUTTA Harasit 1980
Mr. GOVIND J. 1980
Mr. KUTTY Krishnan 1980
Mr. PADMANABHAN M.P. 1980
Mr. RAMAKRISHNAN R. 1980
Mr. RAO S. 1980
Mr. SAHOO B.B. 1980
Mr. SHARMA O.P 1980
Mr. THOMAS Thampan 1980
Mr. RAHALKAR Prabhakar 1986
Nabi CAMPWALA Gulamnabi 1986
Mr. DHAWAN Deepak 1986
Mr. BHARGAVA Ajai 1986
Dr. SAILESWARAN Nagamanickem 1986
Ms. Kidwai Naina 1986
Mr. Venkatramani Senthamangalam (Ramani) 1986
Mr. ANAND Arun 1986
Miss BALI Sarita 1986
Mr. BANSAL Swaraj 1986
Mr. BHATTACHARYYA Subir 1986
Mr. CHANDRA Prakash 1986
Iyengar Srinivasan Sampath 1986
IYER Sadasivan 1986
Mr. LUKOSE Alex 1986
Mr. MEENA Bhawani 1986
Mr. MESTRY Shashikant 1986
Mr. MOHAMMAD A. SHAIKH Chand 1986
Mr. NARAYANAMURTHI Mankal 1986
Mr. PARAMESWARAN P G 1986
Mr. RAJPAL Manohar 1986
Mr. RAKHRA Umesh 1986
Mr. RAMACHANDRAN Ram 1986
Mr. RAMAN Tallam 1986
Mr. RAO Gopal 1986
Mr. SADASIVAN Iyer 1986
Mr. SAMPATH IYENGAR 1986
Mr. SHAH Ranvir 1986
Mr. SHAIKH Chand Mohammad 1986
Mr. SHARMA Rajmal 1986
Mr. SHENOY Malpe 1986
Mr. SHETTY Raghuram 1986
Mr. SHIVANAND Prasad 1986
Mr. SIDDHAYE Prabhakar 1986
Mr. SIDDHAYE Prabhakar 1986
Mr. SINGH Deoraj 1986
Mr. SINGH Kunwar 1986
Mr. SUBRAMANIAM V. 1986
Mr. DATE Vivek 1992
Mr. DHANDAPANI Kurumbapalayan 1992
Mr. GURBUX Harish 1992
Mrs. KERR Susan 1992
Mr. RAJAN Sunder 1992
Mr. SHARDA Deepak 1992
Mrs. SHIVANAND Mukta 1992
Mr. BASU Amit Kumar 1998
Mr. DHUPELIA Bhaveshkumar 1998
Mr. RAO Bhima 1998
Mr. DSOUZA Lawrence (Larry) 1998
Mr. SIDHU Raman 1998
Mr. PADMANABHAN SOMAN 1998
Mr. SADAVARTE Vinod 1998
Dr. SINHA Jayant 1998
Mr. JOSE Samson 2003
Mr. PATHAK Tapan 2003
Ms. DHIR Aruna 2003
Mr. Perumbrayur Sandeep 2003
Mr Yohannan Kunjumon 2007
Mr Sancheti Anil Kumar 2007
Ms. Duragkar Kavita 2007
Mr Malhotra Gaurav 2007
Mr. Tibak Pankaj 2007
Mr Mishra Ranjan 2007
Ms. Karmakar Rinky 2007
Prof Unakal Prakash 2007
Ms. Jamakhandi Sunanda Vinayak 2007
Mr Tridib Mahapatra 2007
Mr Srivastava Vijay Kumar 2007
Mr. Dobriyal Rajendra 2007
Mr Kumar Amod 2007
Mr Longjam Siddhartha Singh 2007
Mr. Pandey Nitin 2007
Ms Pillai Madhu 2007
Ms. Sampath Lakshmi 2007
Dr (F) Singh Subha Luxmi 2007
Col Sinha SK 2007
Mr. Upadhyay Vivek 2007
Ms. Yeshwanth Nagalakshmi 2007